1. Humorālā regulācija

  2. Neirālā regulācija, sensorās sistēmas