22.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Biotehnoloģijas Tēmā "Biotehnoloģijas" piedāvāto materiālu raksturojums, to atbilstība mācību programmas sasniedzamajiem rezultātiem.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir biotehnoloģijas? Biotehnoloģiju jēdziena skaidrojums, to pielietošana dažādās nozarēs.
2. Gēnu inženierija. DNS rekombinācija. Gēnu inženierijas posmu raksturojums.
3. Augu ģenētiskā modificēšana Augu ģenētiskās modificēšanas posmi,ĢM augu izmantošana.
4. Dzīvnieku ģenētiskā modificēšana Dzīvnieku ģenētiskās modificēšanas izmantošanas iespējas.
5. Augu mikropavairošana Augu mikropavairošanas metode, tās izmantošana Latvijā.
6. Dzīvnieku klonēšana Dzīvnieku klonēšanas veidi. Cilvēka audu klonēšana.
7. Gēnu terapija Gēnu terapijas izmantošana.
8. DNS analīzes DNS analīžu izmantošana.
9. Selekcija Augu, dzīvnieku un mikroorganismu selekcijas metodes.
10. Selekcija Latvijā Selekcija Latvijā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Biotehnoloģiju izmantošana 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāatzīmē pareizā atbilde par biotehnoloģiju izmantošanu.
2. Gēnu inženierijas etapi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc shēmas skaidro cilvēka augšanas hormona sintēzes posmus.
3. Augu ģenētiskā modificēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc attēla skaidro augu ģenētiskās modificēšanas posmus.
4. Dzīvnieku ģenētiskā modificēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot shēmu, skaidro dzīvnieku ģenētiskās modificēšanas posmus.
5. Augu ģenētiskā modificēšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas precīzāko augu ģenētiskās modificēšanas jēdziena skaidrojumu.
6. Augu mikropavairošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc attēla skaidro augu mikropavairošanas posmus, izvēlas pareizo atbildi, lai papildinātu tekstu par augu mikropavairošanu.
7. Dzīvnieku klonēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc shēmas skaidro aitas Dollijas klonēšanas posmus.
8. Gēnu terapija 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Pēc shēmas skaidro gēnu terapiju ex vivo.
9. Selekcijas jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atzīmē jēdzienu, kuru ilustrē dotais piemērs.
10. DNS analīze 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizē DNS analīzes rezultātus.
11. Šķirņu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzina vienas sugas dažādu šķirņu īpašības, izvēloties audzēšanai piemērotāko .

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. ĢM kultūraugi Citi augsta 2p. 2010./2011. m. g. bioloģijas CE uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Biotehnoloģijas 00:00:00 vidēja 12p. Biotehnoloģijas jēdzienu skaidrošana pēc attēliem un piemēriem.