Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Dzīvnieku šūnas uzbūve 2♦
2. Augu šūnas uzbūve 2♦
3. Organoīdu uzbūve, funkcijas 1♦
4. Organoīdu funkcijas. 2♦