Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

9♦
1. Mitozes norises raksturojums pēc attēliem. 1♦
2. Šūnas dzīves cikls 1♦
3. Mitozes fāzes 1♦
4. Mejozei raksturīgās pazīmes 2♦
5. Spermatoģenēze. 1♦
6. Ooģenēze 1♦
7. Šūnu dalīšanās nozīme 1♦
8. Mitozes un mejozes fāzu atpazīšana 1♦