Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

15♦
1. Dezoksiribonukleīnskābe 2♦
2. Olbaltumvielu sintēze 1♦
3. DNS 1♦
4. mRNS 1♦
5. Olbaltumvielu biosintēze 2♦
6. Aminoskābes kodoni 4♦
7. Mutagēni 2♦
8. Olbaltumvielu sintēzes shēma 2♦