Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Ģenētikas pētīšanas metodes. 1♦
2. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi 1♦
3. Ģenētikas pamatjēdzieni 2♦
4. 1. un 2. Mendeļa likums 1♦
5. Ģenētikas jēdzieni 4♦
6. Monohibrīdiskā krustošana 1♦
7. Kodominēšana un gēnu mijiedarbība 2♦
8. Ģenētika un iedzīvotāju veselība 1♦
9. Mutāciju veidi 1♦