Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi 1♦
2. Ģenētikas pētīšanas metodes 1♦
3. Ģenētikas pamatjēdzieni 2♦
4. Ģenētikas jēdzieni 4♦
5. Ģenētika un iedzīvotāju veselība 1♦