Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi.
2. Ģenētikas pētīšanas metodes Ģenētikas pētīšanas metožu raksturojums.
3. Mendeļa ģenētikas apzīmējumi Mendeļa ģenētikas apzīmējumi
4. Ģenētikas pamatjēdzieni Ģenētikas pamatjēdzieni.
5. 1. Mendeļa likums Pirmās paaudzes vienveidības likums.
6. 2. Mendeļa likums Otrās paaudzes hibrīdu skaldīšanās likums.
7. 3. Mendeļa likums Pazīmju neatkarīgās kombinēšanās likums.
8. Analizējošā krustošana Analizējošās krustošanas uzdevumi.
9. Gēnu mijiedarbība, kodominēšana Gēnu mijiedarbība, kodominēšana.
10. Mainības veidi Mainības veidi.
11. Mutāciju veidi Mutāciju veidi.
12. Ar dzimumu saistītā iedzimšana Ar dzimumu saistītā iedzimšana.
13. Ciltskoki Ciltskoku veidošana.
14. Ģenētika un iedzīvotāju veselība. Ģenētika un iedzīvotāju veselība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Norāda ģenētikas atklājumu saikni ar mūsdienām.
2. Ģenētikas pamatjēdzieni 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Skaidro ģenētikas pamatjēdzienus.
3. 1. un 2. Mendeļa likums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaidro pēcnācēju fenotipus monohibrīdajā krustošanā.
4. Ģenētikas jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 4♦ Izmantojot piemērus, skaidro ģenētikas jēdzienus.
5. Ciltskoku pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Analizē ciltskoku.
6. Mainības veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Analizē situāciju un norāda mainības veidu.
7. Mutāciju veidi 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Definē mutāciju veidus.
8. Kodominēšana un gēnu mijiedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Norāda dotajam piemēram atbilstošo gēnu mijiedarbības veidu.
9. Ģenētika un iedzīvotāju veselība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atbild uz jautājumiem par genoma datu bāzi un ģenētiskajām analīzēm.
10. Ģenētikas pētīšanas metodes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Skaidro, ko pēta ģenētikas pētīšanas metodes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģenētika 00:00:00 vidēja 9♦ Ģenētikas pētīšana, atklājumi un pamatjēdzieni.
2. Iedzimtība un mainība 00:00:00 vidēja 14♦ Tēmas uzdevumu apkopojums.