Teorija

Uzdevumi

1. Nozīmīgākie ģenētikas attīstības posmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Ģenētikas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
3. 1. un 2. Mendeļa likums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Ģenētikas jēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

4♦
5. Ciltskoku pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Mainības veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Mutāciju veidi

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
8. Kodominēšana un gēnu mijiedarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Ģenētika un iedzīvotāju veselība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Ģenētikas pētīšanas metodes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Ģenētika

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Iedzimtība un mainība

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦

Metodiskie materiāli