Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Latvijas kailsēkļi 2♦
2. Viendīgļlapju un divdīgļlapju salīdzinājums 2♦
3. Ķērpji 1♦
4. Sūnas 1♦
5. Sēnes 1♦