Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Putnu un zīdītāju salīdzinājums 3♦
2. Tārpu salīdzinājums. 3♦
3. Bezmugurkaulnieku tipu raksturojums 2♦
4. Abinieku un rāpuļu salīdzinājums 4♦