Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Organismu iedalījums valstīs. 1♦
2. Organismu valstis. 1♦
3. Sistemātikas taksoni 4♦