Teorija

Uzdevumi

1. Organismu valstis.

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Sistemātikas taksoni

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Baktērijas uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Vīrusi, monēras, protisti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Sēnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Ķērpji

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Augu nodalījumu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Viendīgļlapju un divdīgļlapju salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Bezmugurkaulnieku tipu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Aļģes.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Abinieku un rāpuļu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
12. Vīrusi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Sūnas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Organismu sistematika, iedalījums valstīs.

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Dzīvnieku valsts

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
3. Sēņu un augu valsts

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
4. Vīrusi, monēras, protisti.

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli