Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Pētāmās problēmas un lielumu izveidošana 4♦
2. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana. 2♦
3. Lielumu grupēšana. 3♦
4. Datu reģistrēšanas tabula 1♦