Uzdevums:

3♦
Izlasi situāciju un pētāmo problēmu!
  
Situācijas apraksts:
Zemnieks pētīja, kā vitamīnu pievienošana vistu barībai ietekmē dējību. "Leghornas" šķirnes vienāda vecuma vistām bija vienādi turēšanas apstākļi un katra vista saņēma 300 g miežu graudu katru dienu un ūdeni pēc vēlēšanās. 1. vistu grupai deva tikai miežu graudus, bet 2. grupas vistas papildus saņēma arī vitamīnu maisījumu. Katras grupas vistu izdētās olas saskaitīja katru dienu. Eksperiments ilga 1 mēnesi.
  
Pētāmā problēma:
Kā vitamīnu pievienošana vistu barībai ietekmē to dējību?
  
1. Kurš ir pētījuma neatkarīgais lielums (kuru maina)?
  
2. Kurš ir pētījuma atkarīgais lielums (kuru mēra)?
  
3. Kuri ir pētījuma fiksētie lielumi (kuri ir nemainīgi)?

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: