Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam par tematu "Ievads".

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvības pamatpazīmes Dzīvības pamatpazīmes - šūnu uzbūve, augšana, attīstība.
2. Dzīvības pamatpazīmes - vielmaiņa un vairošanās. Dzīvības pamatpazīmju - vielmaiņas un vairošanās raksturojums.
3. Dzīvības pamatpazīmes - homeostāze, kairināmība, pielāgotība Dzīvības pamatpazīmju - homeostāzes, kairināmības, pielāgotības raksturojums.
4. Dzīvības organizācijas līmeņi. Dzīvības organizācijas līmeņu raksturojums.
5. Bioloģijas zinātnes nozares Bioloģijas zinātnes nozaru raksturojums.
6. Pētnieciskais izziņas ceļš Pētnieciskā izziņas ceļa posmu skaidrojums.
7. Hipotēzes izvirzīšana un pamatošana. Kā formulēt pētāmo problēmu, hipotēzi, sagrupēt lielumus.
8. Kā reģistrēt un apstrādāt datus? Kā reģistrēt un apstrādāt datus.
9. Kā analizēt un izvērtēt datus. Kā analizēt un izvērtēt datus.
10. Bioloģijas pētījumu metodes Novērojuma un eksperimenta metožu raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bioloģijas pamatjēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Atzīmē precīzākos jēdzienu skaidrojumus.
2. Dzīvības pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Norāda dzīvības pazīmju piemērus.
3. Bioloģijas nozaru pētniecības objekti. 1. izziņas līmenis zema 1♦ Atzīmē bioloģijas nozaru pētījumu objektu attēlus.
4. Pamatjēdzienu skaidrojums. 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Pēc attēla raksturo organismus, izmantojot bioloģijas pamatjēdzienus.
5. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana atbilstoši dotajai situācijai.
6. Lielumu grupēšana. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Grupē pētījuma lielumus atbilstoši pētāmajai problēmai.
7. Datu reģistrēšanas tabula 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Atzīmē precīzāko datu reģistrēšanas tabulu dotajai situācijai.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads bioloģijā. 00:00:00 vidēja 5♦ Tēmas uzdevumu apkopojums par ''Ievads Bioloģijā'' pamatjēdzieniem.
2. Pētnieciskās darbības soļi. 00:00:00 vidēja 10♦ Tēmas uzdevumu apkopojums par pētniecības soļiem.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības organizācijas līmeņi un bioloģijas apakšnozares. 00:00:00 vidēja 5♦ 1. Teorija: Dzīvības organizācijas līmeņu raksturojums. Uzdevums: Sanumurē dzīv. org. līmeņus un skaidro jēdzienus.