Teorija

Uzdevumi

1. Bioloģijas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Dzīvības pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Bioloģijas nozaru pētniecības objekti.

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Pamatjēdzienu skaidrojums.

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Lielumu grupēšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Datu reģistrēšanas tabula

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Ievads bioloģijā.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Pētnieciskās darbības soļi.

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Metodiskie materiāli