Teorija

Uzdevumi

1. Bioloģijas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Dzīvības pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Bioloģijas nozaru pētniecības objekti.

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Pamatjēdzienu skaidrojums.

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
5. Hipotēzes, pētāmās problēmas izvirzīšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Lielumu grupēšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Datu reģistrēšanas tabula

Grūtības pakāpe: augsta

1♦

Testi

1. Ievads bioloģijā.

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Pētnieciskās darbības soļi.

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦

Metodiskie materiāli