Uzdevums:

7♦
Atgādinājums!
Lai uzdevums būtu ieskaitīts kā pareizs, ir jāatbild pareizi uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Viena uzdevuma pildīšanas ilgums ir līdz 15 minūtēm.

 
Use the words in brackets to form correct sentences with the Past Simple or Past Continuous. Choose the correct answer from given options!
  
1)  Someone stole my cigarettes when I (not look) ____ .
 
2)  Mr. Brown (have) ____ a shower when I knocked on his door.
 
3)  I got up at 7 and then I (have) ____ a big breakfast.
 
4)  Her parents (dance) ____ at the ball when the burglar broke into their house.
 
5)  I (not have) ____ time to see my parents last week.
 
6)  My brother (go) ____ to the theatre three times last month.
 
7)  We (not be) ____ on holiday last week.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: