Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Future 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Text with gaps (4 sentences). Subject: Future verb tenses - Will+infinitive or going to+infinitive
2. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Past verb tenses - Past Simple & Present Perfect
3. Present 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Present - Present Simple
4. Future 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Multiple- choice questions (8 questions). Subject: Future verb tenses - Will + infinitive or Going to + infinitive
5. Past 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Multiple-choice questions. Subject: Past verb tenses - Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous (Progressive)
6. Present 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Exercise with gaps. Subject: Present - Present Simple - 3rd person -s in the singular
7. Future 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Future verb tenses - Future Continuous.
8. Past 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Multiple-choice questions (7 questions). Subject: Past verb tenses - Past Simple or Past Continuous
9. Present 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Multiple-choice questions (6 questions). Subject: Present - Present Simple or Present Progressive (Continuous)
10. Future 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Future verb tenses - Future Perfect Simple (Will + have + past participle)
11. Past 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Multiple-choice questions (8 questions). Subject: Past verb tenses - Past Simple or Past Perfect
12. Present 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Present - Present Simple
13. Future 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Future verb tenses - Future Simple or Future Perfect
14. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Past verb tenses - Simple Past: Irregular Verbs
15. Present 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Present - Present Simple or Present Progressive/Continuous
16. Future 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Future verb tenses - Future Simple or Future Continuous
17. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Past verb tenses - Past Continuous (Progressive)
18. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Past verb tenses - Past Perfect Continuous
19. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Past verb tenses

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Past 00:00:00 vidēja 35p. Zināšanu pārbaudes tests
2. Present 00:00:00 vidēja 18p. Zināšanu pārbaudes tests
3. Future 00:00:00 vidēja 24p. Zināšanu pārbaudes tests