Uzdevumi

1. Collective nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Compound nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Countable and uncountable nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Nouns ending with -ing

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Plural nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Proper nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Singular or plural in sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Countable and uncountable nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Zināšanu pārbaudes tests

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli