Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening comprehension 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Subject: Sports
2. Reading 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Hobbies. Text with multiple-choice questions
3. Vocabulary 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Anagrams. Subject: Sports
4. Reading 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Travelling. Text comprehension with multiple-choice questions
5. Vocabulary 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Hobbies. Multiple-choice questions
6. Reading 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Hobbies. Text with True/False questions
7. Vocabulary 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Subject: Travelling. Matching exercise

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading 00:00:00 vidēja 6♦ Hobbies. Travelling.
2. Vocabulary 00:00:00 vidēja 9♦ Sports. Hobbies. Travelling.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:00:00 vidēja 13♦ I, others, free time and relationships