Uzdevumi

1. Demonstratives

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Indefinite article

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Indefinite or definite article

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
4. Possessive determiners

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Quantifiers

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Indefinite or definite article

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Zero article or definite article

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Quantifiers

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Zināšanu pārbaudes tests

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli