Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Future 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievieto darbības vārdus pareizajā locījumā! Tēma: Vienkāršā nākotne
2. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ievieto darbības vārdus pareizajā locījumā! Tēma: Vienkāršā pagātne (kārtnie darbības vārdi)
3. Present 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ievieto darbības vārdus pareizajā locījumā! Tēma: Vienkāršā tagadne
4. Future 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlies pareizo atbildi! Tēma: Vienkāršā nākotne - nolieguma forma
5. Past 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievieto darbības vārdus pareizajā locījumā! Tēma: Vienkāršā pagātne (nekārtnie darbības vārdi)
6. Present 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievieto darbības vārdu pareizajā locījumā! Tēma: 'to be' vienkāršajā tagadnē
7. Future 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlies pareizo atbildi! Tēma: Vienkāršā nākotne - jautājuma forma
8. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlies pareizo atbildi! Tēma: Vienkāršā pagātne - jautājuma forma
9. Present 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievieto darbības vārdu pareizajā locījumā! Tēma: 'to have' vienkāršajā tagadnē
10. Past 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlies pareizo atbildi! Tēma: Vienkāršā pagātne - nolieguma forma
11. Present 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlies pareizo atbildi! Tēma: Vienkāršā tagadne - nolieguma forma
12. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlies pareizo atbildi! Tēma: Vienkāršā pagātne - darbības vārds 'to be'
13. Present 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievieto darbības vārdus pareizajā locījumā! Tēma: Ilgstošā tagadne
14. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izvēlies pareizo atbildi! Tēma: Vienkāršā pagātne - darbības vārds 'to have'
15. Present 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievieto darbības vārdu pareizajā locījumā! Tēma: Present Perfect
16. Past 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izveido pareizo darbības vārda formu! Tēma: Pagātnes divdabis
17. Present 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izveido pareizo darbības vārda formu! Tēma: Tagadnes divdabis

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Verbs. Future 00:00:00 vidēja 6p. Darbības vārdi nākotnes formā.
2. Verbs. Past 00:00:00 vidēja 19p. Darbības vārdi pagātnes formā.
3. Verbs. Present 00:00:00 vidēja 17p. Darbības vārdi tagadnes formā.