Uzdevumi

1. Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Health: Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Health. Vocabulary

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Vocabulary. Sport

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Vocabulary. Sport

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Vocabulary. Sport

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Language comprehension. Sport

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Health. Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Health. Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Health. Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Reading. Sport

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Listening comprehension

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Listening

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli