Teorija

Uzdevumi

1. Vocabulary. Sports

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Team sports (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Sports terms. Definitions

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Definitions. General state.

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Spelling. Healthy lifestyle

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Spelling. Health and sports

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Vocabulary practice. Healthy lifestyle and sports

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Reading. You are what you eat

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Reading. The history of basketball

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Reading. Summer and winter sports

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Listening. A few more bad habits

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
12. Listening. Boxing as a sport

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
13. Listening. Long life

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
14. Listening. World Cup City

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
15. Listening. Healthcare

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
16. Listening. Football

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦
17. Listening. Losing weight

Grūtības pakāpe: augsta

4,5♦

Testi

1. Training test. Vocabulary and reading

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Training test. Vocabulary and listening

Grūtības pakāpe: vidēja

9,5♦

Metodiskie materiāli