Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Present perfect
2. Present perfect continuous

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Present perfect. Affirmative sentences 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Change the verbs in the brackets into the correct form.
2. Present perfect. Negative sentences 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Choose the correct negative sentence from the options given.
3. Present perfect. Questions 2. izziņas līmenis augsta 6♦ Use the information from the brackets to make questions.
4. Present perfect. Listening 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Listen to the song and complete the gaps.
5. Present perfect continuous. 'For' or 'since' 2. izziņas līmenis zema 3♦ Multiple-choice. Complete the sentences with 'since' or 'for'.
6. Present perfect continuous. 'Have' or 'has' 2. izziņas līmenis zema 3♦ Multiple-choice. Complete the sentences in present perfect continuous with 'have' or 'has'.
7. Present perfect continuous. Affirmative sentences 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Use the given information and form affirmative sentences in present perfect continuous.
8. Present perfect continuous. Negative sentences 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Using the given words form negative sentences in present perfect continuous.
9. Present perfect continuous. Questions 2. izziņas līmenis zema 3♦ Multiple-choice. Choose the correct form of question in present perfect continuous.
10. Present perfect continuous. Listening 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Gap-filling. Complete the lines with the appropriate words.
11. Present perfect or present perfect continuous 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Multiple-choice. Choose the correct form to complete the sentences.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Present perfect & present perfect continuous 00:00:00 vidēja 29♦ Check your understanding of present perfect and present perfect continuous usage in variety of exercises.