28.
maijā
Eksāmens VĒSTURĒ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Present perfect
2. Present perfect continuous

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Present perfect. Affirmative sentences 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Change the verbs in the brackets into the correct form.
2. Present perfect. Negative sentences 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Choose the correct negative sentence from the options given.
3. Present perfect. Questions 2. izziņas līmenis augsta 6p. Use the information from the brackets to make questions.
4. Present perfect. Listening 2. izziņas līmenis augsta 5p. Listen to the song and complete the gaps.
5. Present perfect continuous. 'For' or 'since' 2. izziņas līmenis zema 3p. Multiple-choice. Complete the sentences with 'since' or 'for'.
6. Present perfect continuous. 'Have' or 'has' 2. izziņas līmenis zema 3p. Multiple-choice. Complete the sentences in present perfect continuous with 'have' or 'has'.
7. Present perfect continuous. Affirmative sentences 2. izziņas līmenis augsta 5p. Use the given information and form affirmative sentences in present perfect continuous.
8. Present perfect continuous. Negative sentences 2. izziņas līmenis augsta 5p. Using the given words form negative sentences in present perfect continuous.
9. Present perfect continuous. Questions 2. izziņas līmenis zema 3p. Multiple-choice. Choose the correct form of question in present perfect continuous.
10. Present perfect continuous. Listening 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Gap-filling. Complete the lines with the appropriate words.
11. Present perfect or present perfect continuous 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Multiple-choice. Choose the correct form to complete the sentences.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Present perfect & present perfect continuous 00:00:00 vidēja 29p. Check your understanding of present perfect and present perfect continuous usage in variety of exercises.