Uzdevumi

1. Vocabulary. Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Vocabulary. Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Vocabulary. House

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Vocabulary. House

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Reading. Friends

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. Reading. Everyday life

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Reading. House

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Listening comprehension

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Listening. House

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Listening. House

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Listening. Friends

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Testi

1. Vocabulary. House and family

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Reading. House, family, friends

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
3. Listening. Family, friends, house

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦

Metodiskie materiāli