Satura rādītājs:

 1. PROF licenču pieslēgšana
 2. PROF licenču noņemšana
 3. Skolas lietotāju pārvalde
 4. Skolas skolotāju identificēšana


1. PROF licenču pieslēgšana

 • Autorizējieties portālā ar savu e-pastu un paroli vai E-klases pasi
 • Kreisajā izvēlņu joslā klikšķiniet uz sadaļas "Skolēnu pārvalde"
 • Sadaļā "Skolēnu pārvalde" redzams pašreizējais PROF licenču statuss (piemērs attēlā)

 • Lai skolas lietotājam pieslēgtu PROF licenci:
   
  • Pretī viņa vārdam tabulas kreisajā malā jāatzīmē ķeksītis (vienlaicīgi iespējams atzīmēt vairākus lietotājus, kam piešķirt PROF licenci)


    
  • Jāklikšķina uz zilās pogas "Piešķirt licences" lapas augšējā daļā


    
  • Jāizvēlas licenču pakete, kuru pieslēgt
  • Jāklikšķina uz iespējas "Piešķirt licences"
  • Pēc licenču piešķiršanas saņemsiet paziņojumu par veiksmīgu darbību
    
 • Pārvaldīt piešķirtās licences iespējams sadaļā "Licenču pārvalde"

2. PROF licenču noņemšana

 • PROF licences iespējams noņemt jeb atbrīvot sadaļā "Skolēnu pārvalde"
 • Lapas augšdaļā klikšķiniet uz iespējas "Licenču pārvalde", lai apskatītu skolas lietotājus, kam piešķirtas licences
 • Lai atbrīvotu PROF licences:
   
  • Tabulas kolonnā "Atbrīvot licenci" jāklikšķina uz krustiņa ikonas pretī attiecīgā lietotāja vārdam


    
  • Jāiepazīstas ar brīdinājuma paziņojumu, ka grasāties noņemt licenci, un jāklikšķina "OK"


    
  • Atbrīvojot licenci, tās kods tiek mainīts un to ir iespējams izmantot atkārtoti un piešķirt citam skolas lietotājam

Ja sadaļā "Skolēnu pārvalde" neredzat iespēju "Licenču pārvalde", Jums nav piešķirtas virslietotāja tiesības. Lūdzu, zvaniet +371 67616191 vai rakstiet info@uzdevumi.lv!


3. Skolas lietotāju pārvalde

Sadaļā "Skolēnu pārvalde" identificēts skolotājs var:

 1. Mainīt lietotāja datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, paroli utt.): jāklikšķina uz lietotāja vārda vai uz zīmulīša ikonas pretī lietotāja vārdam sarakstā
 2. Mainīt skolēna klasi: saraksta labajā pusē jāatķeksē nepieciešamais/-ie lietotājs/-i un jāklikšķina uz pogas "Mainīt klasi"
 3. Pievienot jaunus lietotājus: jāklikšķina uz zilās pogas "Pievienot lietotāju", jāievada prasītie dati un jāapstiprina lietotāja e-pasta adrese
 4. Izņemt lietotājus no saraksta: jāklikšķina uz miskastes ikonas pretī lietotāja vārdam saraksta labajā pusē jāatķeksē nepieciešamais/-ie lietotājs/-i un jāklikšķina uz pogas "Izņemt no skolas". No skolas izņemto lietotāju profili netiek dzēsti, taču portālā viņu loma tiek mainīta uz "Viesis"

Vairāk par sadaļu "Skolēnu pārvalde", lasiet pamācībā "Skolēnu saraksta rediģēšana sadaļā "Skolēnu pārvalde"".


4. Skolas skolotāju identificēšana


Identifikācija portālā Uzdevumi.lv ir viennozīmīga pārliecināšanās, ka pedagogs strādā norādītajā mācību iestādē. Identificēt skolotājus var ne tikai Uzdevumi.lv administrācija, bet arī konkrētās mācību iestādes Virslietotājs.

 • Lai redzētu skolā reģistrēto skolotāju sarakstu, no visu lietotāju saraksta jāatlasa lietotāji ar lomu "Skolotājs"
 • Skolotājam, kas reģistrēts skolā, bet nav identificēts, sarakstā kolonnā "Klase / kurss" pretī parādīsies uzraksts "Neidentificēts skolotājs"
 • Lai identificētu skolotāju:
   
  • Jāklikšķina uz neidentificētā skolotāja vārda un uzvārda
  • Tālāk rediģēšanas lapā jāklikšķina uz zilās pogas "Identificēt skolotāja profilu" un jāapstiprina sava izvēle
  • Ja rediģēšanas lapā maināt arī kādus skolotāja datus (piemēram, nepieciešams precizēt vārdu vai e-pasta adresi), pirms lapas aizvēršanas jānoklikšķina uz zilās pogas "Saglabāt izmaiņas"

Pēc šiem soļiem skolotāja profils būs identificēts un viņš varēs pilnvērtīgi izmantot Uzdevumi.lv, veidojot elektroniskus pārbaudes darbus un piekļūstot  skolēnu rezultātiem.

Ja skolotāju sarakstā parādās pedagogs, kurš Jūsu mācību iestādē nestrādā, tad pie lietotāju saraksta pretī viņa vārdam jāieliek ķeksītis un jāklikšķina uz pogas "Izņemt no skolas".


Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet uz info@uzdevumi.lv