Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
267
Skolotāji
Skolotāji
29
Klases
Klases
16

Par izglītības iestādi

Mazsalacas vidusskola ir Mazsalacas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, speciālās pamatizglītības
programmas, korekcijas un interešu izglītības programmas.

Mājaslapa: http://mazsalacasvsk.lv/

Reģistrētie skolotāji