Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1512
Skolotāji
Skolotāji
43
Klases
Klases
65

Par izglītības iestādi

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā īstenotās izglītības programmas: 

* VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021)

* VVI humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā (ekonomika un politika, IP kods 31012021)

Skolas mājaslapa: www.rkg.lv

Reģistrētie skolotāji