Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
715
Skolotāji
Skolotāji
18
Klases
Klases
62

Par izglītības iestādi

Āgenskalna Valsts ģimnāzija aicina mācīties skolēnus no visiem Latvijas  novadiem, jo  ģimnāzijā ir labiekārtota dienesta viesnīca.

Ģimnāzijā tiek īstenotas piecas izglītības programmas: 

7.-9. klases

  • Pamatizglītības otrā posma izglītības programma, kods 23011111

10.-12. klases

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma, kods 31011011, ar padziļinātu literatūru, vēsturi, angļu valodu
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011 (fizika)
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, kods 31013011 (ķīmija un bioloģija)
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011 (matemātika un datorzinības)

Reģistrētie skolotāji