Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
646
Skolotāji
Skolotāji
40
Klases
Klases
40

Par izglītības iestādi

Talsu 2. vidusskola ir Talsu novada domes dibināta un Talsu novada pašvaldības pakĜautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības
programmas. 

Mājaslapa: http://www.talsu2vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji