Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
310
Skolotāji
Skolotāji
21
Klases
Klases
16

Par izglītības iestādi

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta un padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klase) programmas un daļēju pamatizglītības (7. - 9. klase) programmu.

Mājaslapa: http://www.aluksne.edu.lv/

Reģistrētie skolotāji