Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
311
Skolotāji
Skolotāji
21
Klases
Klases
15

Par izglītības iestādi

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta un padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klase) programmas un daļēju pamatizglītības (7. - 9. klase) programmu.

Mājaslapa: http://www.aluksne.edu.lv/

Reģistrētie skolotāji