Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
319
Skolotāji
Skolotāji
17
Klases
Klases
23

Par izglītības iestādi

Krāslavas pamatskolā šogad: mācās 381 skolēni, strādā 37 skolotāji un 25 tehniskie darbinieki. Ir 20 klašu komplekti.

Mājaslapa: http://www.kraslavaspsk.lv/

Reģistrētie skolotāji