Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
438
Skolotāji
Skolotāji
25
Klases
Klases
21

Par izglītības iestādi

Rūjienas vidusskola ir Rūjienas novada pašvaldības dibināta un tās padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno Vispārējās pamatizglītības, Vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.

Mājaslapa: http://www.rujienasvidusskola.lv/

Reģistrētie skolotāji