Follow Uzdevumi on Twitter  Draugiem.lv  Facebook

Portāla lietotājiem pieejams

Elektroniskais
špikeris-padomdevējs.
Mācīties var spēlējoties!
Skolotāja Asistents -
sagatavo un izlabo
skolēnu darbus,
izskaidro risinājumus.
Mājskolotājs - labākais
palīgs vecākiem!
Esi TOPā! Piedalies
sacensībās un iegūsti
vērtīgas balvas.
Labākie rezultāti
Virtuālā Skola, 1. klase
1. vieta 5213,590
Rons
Tautskola "99 Baltie zirgi", "Dzīvā skola", 1A
uuurrrāāā
2. vieta 4760,174
Dāvids
Absolvents
3. vieta 4594,208
Kirusik
Vecsaules pamatskola, 1A
Reklāma
Mūs atbalsta
 >  Virtuālā skola  >  Latviešu valoda 12. klasei  >  Trash Bin  >  Lībiskais dialekts
Uzdevums: Lībiskais dialekts
Apraksts: Lībiskā dialekta apraksts.
Lībiskais dialekts
Izplatība
Lībiskajā dialektā runā ziemeļrietumu Vidzemē – no Ainažiem un Rozēniem pāri Staicelei, Alojai un no Limbažiem līdz Saulkrastiem – un Kurzemē uz ziemeļiem no Kuldīgas – ap Talsiem, Kandavu, Ventspili un Dundagu. Viena daļa šo novadu latviešu ir lībiešu pēcteči. Tāpēc šo latviešu valodas dialektu sauc par lībisko dialektu.
Kurzemes lībiskās izloksnes sauc par tāmnieku izloksnēm. Tanīs, tāpat kā kursiskajās vidus izloksnēs, ir kādas pēdas arī no kuršu valodas.
Vidzemes lībiskās izloksnes
1. Visās lībiskajās izloksnēs au > ou: jou – jau, kout – kaut.
2. Ne tikai lībiskajās izloksnēs vienzilbes vārdu beigās mēdz atmest kādu līdzskani: ka – kad, ta – tad, i- ir, a – ar.
3. Ir īpatnības arī lietvārdu locījumos. II deklinācijas lietvārdu vsk. akuzatīvā lieto kādreizējo instrumentāļa formu: suņ vai sūņ (< suņu) - suni, dsk. datīvā I un II deklinācijas vārdiem galotnes ir –im (kā trim):zaķim – zaķiem, vecajs – vecos.
4. Piederību šai dialektā mēdz izteikt ar datīvu: jums dēls – jūsu dēls.
Tāmmnieku izloksnes
1. Tāmnieku izloksnes ir īpatnības, kas saskan ar Kurzemes vidus izloksnēm.
2. Visu patskaņu pagarinājums tai pašā zilbē esoša r priekšā un priedēklis az- vai āz-.
3. Neuzsvērts–ai  un –ei saīsināts par –e -  zāle < zālei – zālē, meite – meitai.
4. Ņ ir zudis –š priekšā – pūriš – pūriņš.
5. Prepozīcijās saīsināts ie un uo: pi – pie, no (ar īso o) – no.
Rudzīte, M., Latviešu valoda 10. – 12. Klasei. R.: Zvaigzne ABC, 1993, 23. – 26. lpp.

Mācīties var aizraujoši! Informācija portāla apmeklētājiem:

Loading...